Bilans de saison, plan d'actions

Hier kunt u de documenten downloaden die wij presenteren bij evenementen, Algemene Vergaderingen, lanceringen en seizoensoverzichten.

Activiteitenverslag 2021 & Actieplan 2022

Ingediend tijdens de Algemene Vergadering van 5 mei 2022.